Quý vị có thể liên lạc với Phát Thanh Hy Vọng qua điạ chỉ sau đây lienlac@phatthanhhyvong.com

Mời quý vị đến thăm chúng tôi tại các nhà thờ Tin Lành ghi nơi đây