Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang

Kính thưa quý vị,

Gia đình kia có hai con trai nhỏ đã nhiều lần phạm lỗi, dầu được cha đã nhiều lần cảnh cáo, nhưng hai em vẫn ngoan cố, tiếp tục tái phạm. Đến một đêm kia, người cha quyết định hành phạt hai em. Lòng cha vô cùng đớn đau khi phải trừng phạt hai con yêu quý của mình. Ông bảo chúng vào phòng, rút sợi dây nịt lưng ra, quỳ cạnh giường của con. Ông nói: "Bobby, Bettie đã nhiều lần ba đã cảnh cáo hai con là không được cãi lời ba, không được làm những điều ba ngăn cấm! Nhưng hai con vẫn không chịu nghe, tiếp tục vi phạm. Tội hai con nặng lắm đáng bị hành phạt. Giờ đây hai con hãy nhận hình phạt nầy! Hãy cầm sợi dây nịt nầy quất vào lưng ba, mỗi đứa quất 10 roi, mà phải quất cho thật mạnh!"

Thoạt đầu hai cậu con đứng im, không dám, nhưng vì đây là nghiêm lệnh của cha, nên hai em đành phải làm theo! Mỗi lần quất lên lưng cha, hai em khóc òa lên. Vì hai em biết đó là hành phạt đáng lẽ dành cho mình mà cha phải gánh chịu.

Sau khi hứng chịu 20 ngọn roi, người cha cảm thấy ê ẩm mình mẩy, ông ôm hai con vào lòng, rồi cả ba đều khóc, họ cúi đầu xuống cầu nguyện: "Kính Lạy Chúa xin Ngài dùng hình ảnh nầy để nhắc nhở hai con của con, biết sợ tội mà không tái phạm nữa! Xin biến đổi tâm tính hai con của con, để chúng trở thành những đứa con ngoan ngoãn dễ dạy, hết lòng kính sợ Chúa và sống theo lời dạy Ngài trong Thánh Kinh." Hai con của ông cũng lần lượt cầu nguyện. Cầu nguyện xong, người cha nói: "Hai con của ba. Ba chịu đòn thế hai con! Ba mong rằng từ nay hai con sẽ vâng lời ba để không còn phải nhìn thấy cảnh tượng nầy!"

Thưa quý vị, có bao giờ quý vị nhìn lại cuộc đời mình, đã bao nhiêu lần mình đã phạm tội với Chúa, làm đau lòng người khác, phạm tội trong lời nói, trong tư tưởng, trong hành động, từ những việc làm thiếu suy nghĩ đến những hành vi ích kỷ, nhỏ mọn v.v… Đáng lẽ mỗi chúng ta phải chịu hình phạt xứng đáng với tội trạng mình làm. Thế mà Chúa Cứu Thế Jesus đã phải gánh thay cho chúng ta, Ngài tình nguyện hứng chịu những trận đòn chí mạng, bị những tên lính dùng roi quất tới tấp trên mình, với những sợi dây bằng da, có nhiều tua, đầu có bọc sắt. Mỗi lần quất lên lưng của Chúa, tạo thành những vết sẹo dài, máu hồng tuôn chảy!

Nhiều năm trước khi Chúa giáng trần và bị hành hình thế cho loài người chúng ta, vua David và tiên tri Ê-sai đã loan báo trước về nỗi nhục hình nầy: "Họ kéo cày trên lưng ta, rạch dài thành luống." (Thi Thiên 129:3) và "Ta đưa lưng cho người ta đánh và đưa má cho người ta tát. Ta không che mặt khi bị người ta sỉ vả và khạc nhổ vào mặt." (Ê-sai 50:6)

Kính thưa quý vị, mỗi lần đến mùa kỷ niệm Chúa Chịu Khổ Nạn và Sống Lại từ cõi chết, cả thế giới được một mùa nghỉ lễ Phục Sinh sau những ngày bận rộn với cuộc sống. Đây không phải là ngày lễ được người đời nghĩ ra, mà là kỷ niệm một biến cố lịch sử của nhân loại đã thực sự xảy ra cách đây hai ngàn năm, được các sử gia ký thuật lại.

Chính ngày này năm xưa, Chúa Cứu Thế của nhân loại vui lòng gánh chiu nhục hình thay cho loài người chúng ta. Một môn đệ thân tín của Chúa là sứ đồ Phi-e-rơ, đã diễn ta nỗi lòng của Chúa: "Khi bị lăng nhục Ngài không trả đũa; khi bị đau khổ Ngài không hăm dọa phục thù; Ngài phó thác nỗi oan khiên của mình trong tay Đấng xét xử công minh. Khi chịu chết trên cây thập tự, Ngài đã gánh hết tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài, để chúng ta có thể dứt khoát với tội lỗi và sống cuộc đời công chính. Vết thương Ngài chịu đã chữa lành thương tích chúng ta." Sứ đồ nầy cũng nhắc nhở chúng ta rằng: "Anh em trước kia như chiên đi lạc, nhưng nay đã trở về Đấng Chăn Chiên Lớn, Đấng coi sóc linh hồn anh em." (1 Phi-e-rơ 2:23-25)

Vì yêu thương chúng ta là tạo vật của Chúa mà Ngài đã phải gánh hết mọi tội lỗi, gánh hết nỗi cô đơn, sầu thảm của chúng ta và gánh tất cả mọi bệnh tật của chúng ta.

1. Chúa gánh hết mọi tội lỗi chúng ta. Tổng Thống thứ 30 của nước Mỹ John Calvin Coolidge (1923-1929) vào ngày Chúa Nhật kia, khi trở về tòa Bạch Cung sau buổi sáng thờ phượng Chúa, phu nhân Tổng thống vì không thể đi nhà thờ vào buổi sáng đó nên xin chồng bà thuật lại mình lời giảng của vị mục sư. Tổng thống John Calvin Coolidge trả lời rằng: Bài giảng sáng nay nói về “Tội Lỗi”. Sau đó vợ ông xin ông cắt nghĩa “Tội Lỗi là Gì?”

Thưa quý vị, nói đến tội ai cũng biết hiểu là gì rồi. Theo Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, tội là vị phạm luật đạo đức. Nói cách khác bất cứ ý tưởng, lời nói, hành động nào bất xứng, thô bỉ, gây tổn thương cho người khác hoặc gây chia rẽ người nầy với người khác là tội lỗi.

Theo Thánh Kinh tội lỗi là vi phạm luật thánh của Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là không bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Tổ phụ loài người là A-đam trực tiếp nhận mạnh lệnh của Đức Chúa Trời là không được ăn trái cây mà Đức Chúa Trời nghiêm cấm, nhưng đã bất tuân mạnh lệnh đó, từ đó thâm nhận hậu duệ của ông là tất cả nhân loại trong đó có quý vị và tôi. Thánh Kinh đã nói rõ điều nầy: “Cho nên, bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 5:12).

Thánh Kinh cũng cho biết có ba cấp độ của tội lỗi: (1) Cố ý phạm tội với động lực là chống nghịch Chúa. (2) Cố ý phạm tội đến từ nhục dục con người nhưng không phát xuất từ động lực chống nghịch Chúa. (3) Vô tình phạm tội - những tội lỗi ta đã phạm mà ta không chủ tâm hay cố ý. Sau khi đã vi phạm, ta nhìn lại thấy run sợ vì mình trót đã phạm tội.

Có một câu hỏi được đặt ra ở đây là có người nào ở trên đời nầy từ lúc mới lọt lòng mẹ đến lúc đi vào cõi chết mà không phạm tội không? Câu trả lời là không. Khổng Tử có câu: "Nhân vô thập toàn". Con người không ai hoàn toàn cả, chính vì con người biết mình phạm tội nên có người đi tu. ‘Tu” có người là sửa: khi biết mình có những hành động sai lầm nên tìm cách sửa chữa. Thánh Kinh khẳng định: "Vì mọi người đều đã phạm tội không còn phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23) "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Jesus, Chúa chúng ta." (Rô-ma 6:23)

Lời Chúa hứa: "Đang khi chúng ta bó tay tuyệt vọng, Chúa Cứu Thế đã đến đúng lúc để chết thay cho chúng ta, là người tội lỗi, xấu xa. Thông thường, ít thấy ai chịu chết cho người công chính, hiền lương, nhưng dù sao, nghĩa cử ấy còn có thể xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi." (Rô-ma 5:6-8)

Thưa quý vị, vì muốn gánh thế tội lỗi của quý vị và tôi mà Chúa Jesus phải từ trời xuống thế gian nầy trong hình hài và thể xác con người, thọ án thế chúng ta trên cây thập tự. Điều mà quý vị nên làm trong giờ nầy là trao hết gánh nặng tội lỗi mình cho Chúa Cứu Thế Jesus.

2. Chúa gánh hết nỗi cô đơn và sự sầu thảm của chúng ta. Bảy trăm năm trước Chúa Cứu Thế Jesus giáng trần, nhà tiên tri Ê-sai đã loan báo trước về điều nầy: "Có bao nhiêu người tin lời Chúa? Ai chịu nghe tin mừng chúng tôi loan báo? Chúa sẽ tiết lộ quyền năng cứu độ cho ai? Trước mặt Đấng Tạo Hóa, Ngài lớn lên như cây non nứt lộc từ gốc rễ mọc trong lòng đất khô hạn; Ngài chẳng có hình dung đẹp đẽ, loài người nhìn ngắm, thấy Ngài không có gì hấp dẫn. Ngài đã bị loài người khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bi khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng xem Ngài ra gì. Thật Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta. Đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ." (Ê-sai 53:1-4)

Hiện quý vị có đang sống trong buồn thảm cô đơn, lòng trĩu nặng những lo lắng, sầu tư hay không? Hãy đến với Chúa Jesus, Ngài đang kêu gọi quý vị: “Những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28)

3. Chúa gánh hết bệnh tật của chúng ta. Theo luật hành hình của để quốc La Mã thời đó, mỗi tử tội trước khi bị hành quyết phải hứng chịu một trận đòn khốc liệt với 39 ngọn roi da. Theo các nhà y khoa cho biết hiện nay có 39 chứng bịnh nan y, không thể trị được. Chúa Cứu Thế Jesus chẳng những gánh hết mọi tội lỗi, gánh tất mọi sầu thảm cô đơn của chúng ta mà còn gánh mọi bệnh tật của chúng ta khi Ngài bị treo thân trên cây gỗ. Nhiều con cái Chúa hay bất cứ một ai mỗi khi lâm bệnh, nhớ đến những trận đòn Chúa mang, tha thiết ăn năn tội mình, hết lòng kêu cầu Chúa, sẽ được Ngài chữa lành.

Thưa quý vị,

Hai ngàn năm trước, dầu Chúa đã tắt thở tại thập tự giá, kẻ thù Chúa vẫn chưa hài lòng, họ đến xin quan tổng đốc Phi-lát cắt lính canh mộ Chúa vì trước đó Chúa đã từng tuyên bố rằng khỏi ba ngày Chúa sẽ sống lại.

Những sự cẩn thận của kẻ thù, làm ngôi mộ Chúa càng vững chắc hơn, nào là cả đội quân canh, nào là sự niêm phong của tổng đốc, một nơi bất khả xâm phạm. Nhưng rồi âm mưu kẻ thù Chúa đã bị bẻ gãy, vì đến ngày thứ ba đất rúng động, vị thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết. Hòn đá lăn được ra khỏi mộ không phải để Chúa bước ra mà để cho những phụ nữ và những môn đệ Chúa và cho mọi người biết rằng Chúa thật đã sống lại!

Sau khi hồi tỉnh, các lính canh ngượng ngùng tìm đến giới lãnh đạo để tiết lộ tin tức, họ đã thất bại trong nhiệm vụ. Trong cơn tuyệt vọng giới lãnh đạo đã hối lộ mua chuộc lính canh, bảo phải bịa đặt câu chuyện, cho rằng trong lúc họ ngủ, môn đồ lấy trộm xác Chúa. Điều oái oăm những lính canh nầy được trả tiền để thuật lại câu chuyện kết tội họ. Một tội trọng là ngủ đang khi thi hành phận sự, tội nầy bị xử tử theo luật hình La Mã.

Thưa quý vi! Chúa Jesus đã thực sự sống lại và đang chờ đợi quý vị đến với Ngài để nhận ơn cứu rỗi, vừa được Chúa tha tội vừa được sự sống phước hạnh trong cõi vĩnh hằng.

Tại nghĩ trang Scotland, có một cậu thanh niên tên là Ian McGregor. Sau một buổi chiều ngồi hằng giờ trong quán rượu, khi rời khỏi quán rượu thì trời đã sập tối. Vì muốn đi đường tắt, anh phải băng qua nghĩa trang, đang khi đi anh bị té xuống ngôi mộ vừa mới đào, anh cố leo lên nhưng vô vọng vì huyệt mộ khá sâu, nên anh đành ngồi co ro dưới mộ, anh lấy áo choàng quấn lại chờ sáng, đang khi lim dim ngủ, một người khác cũng bị té xuống, người ấy cố leo lên, anh cất tiếng: "Lên không được đâu hãy chờ đến sáng có người đến cứu!"

Thưa quý vị,

Đối với những ai thuộc về Chúa Cứu Thế Jesus, chúng ta cũng giống như hai người nằm chờ dưới mộ, không sợ tử thần. Một khi có Chúa chúng ta không sợ đối diện với sự chết vì Cứu Chúa chúng ta đã gánh mọi tội lỗi của mình trên cây thập tự. Ngài đã bị chôn trong mộ, đến ngày thứ ba, Chúa đã sống lại, bốn mươi ngày sau đó Chúa về trời và rồi Chúa sẽ trở lại để đón rước những ai thuộc về Ngài, lúc ấy thế giới sẽ tận cùng, những ai sống ngoài Chúa sẽ phải đối diện với án phạt kinh khiếp.

Chúa yêu quý vị, Chúa chịu hình phạt thế cho quý vị, Ngài đã sống lại để ban sự sống đời đời cho quý vị. Cả thiên đàng Ngài mở ra cho quý vị! Rất mong quý vị đến với Chúa Jesus ngay giờ nầy.

Kính chào quý vị và các bạn.

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất, Phát Thanh Hy Vọng kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tết vào ngày 17/2/2018 tại đây. Chúng tôi sẽ phân phát CD Tết miễn phí cho quý vị tại các Hội chợ Tết khắp các tiểu bang tại Úc. Mong được gặp gỡ và có dịp tiếp chuyện với quý vị.

Tìm Kiếm