Tiến sĩ Emerson Eggerichs

(Mời bạn bắt đầu cuốn sách Yêu Thương Và Tôn Trọng tại đây)

Kính thưa quý thính giả,

Chúng ta đang ở chương 23 trong quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến Sĩ Emerson Eggerichs. Chúng ta đang đề cập đến Nguyên Nhân Đích Thực để Yêu Thương và Tôn Trọng. “Tại sao lại cần bày tỏ tình yêu và sự tôn trọng khi nó không được đáp lại?”, và “Khi mọi sự tôi cố gắng làm đều không mang lại chút hiệu quả nào, vậy tôi phải làm sao đây?” Những thắc mắc này đã được giải đáp thỏa đáng trong hai bài nói chuyện trước rồi. Nếu quý thính giả bỏ lỡ các bài này, xin vào trang web của Phát Thanh Hy Vọng để nghe hoặc đọc các bài viết này. Nói tóm lại, tôi tin rằng mọi lứa đôi cần thực hành các nguyên tắc Yêu Thương và Tôn Trọng, trước tiên và trên hết, xuất phát từ sự vâng phục đối với Đấng Christ.

Thực tế chứng minh, khi người vợ, người chồng nhận thức được rằng những điều họ làm quan trọng đối với Đức Chúa Trời thì họ trở nên tích cực hơn trong hôn nhân. Chúa Giê-xu đang đề nghị với bạn một giao kèo. Hãy làm những việc nhỏ khi còn sống trong đời này và nhận lãnh những việc lớn đời đời, vĩnh cửu trên thiên đàng. Như đã đề cập trong bài nói chuyện tuần trước, tôi xin nhắc lại một lần nữa, rằng khi bạn quyết định yêu thương hay tôn trọng người phối ngẫu của mình, phần lãi nhuận là bất tận. Chúng ta có được một số ban thưởng trên đất này, nhưng chúng ta có được một phần thưởng không thể tin được trên thiên đàng như lời hứa trong Thánh Kinh, thơ Ê-phê-sô 6:7-8 có chép: “Hãy phục vụ cách hết lòng, như thể bạn đang phục vụ Chúa, chứ chẳng phải con người, bởi vì bạn biết rằng Chúa sẽ ban thưởng cho mọi người tùy theo việc tốt lành họ làm”.

Kính thưa quý thính giả,

Hôm nay chúng ta sẽ học biết, rằng ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐIỀU ĐÓ THẬT SỰ QUAN TRỌNG!

Đối với thế gian thì có thể là vô nghĩa hay dại dột khi một người vợ bày tỏ sự tôn trọng đối với một người chồng vốn luôn cộc cằn và thiếu yêu thương. Cũng thật vô nghĩa khi một người chồng tiếp tục bày tỏ tình yêu thương đối với một người vợ không biết tôn trọng chồng, luôn khinh miệt, khi dễ chồng. Nhưng việc bày tỏ tình yêu của những người chồng này, việc bày tỏ sự tôn trọng của những người vợ này lại có ý nghĩa đối với Đức Chúa Trời. Tất cả những nỗ lực có vẻ như vô ích và dại dột này lại quan trọng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời bởi vì đây là loại phục vụ mà Ngài sẽ ban thưởng.

Một cách thức tôi thích miêu tả điều này là có một sự hoan nghênh nhiệt liệt trên thiên đàng khi các tín đồ làm những việc mà thế gian có thể gọi là ngu dại. Điều này giống như thể hàng tỉ thiên sứ đang nắm chặt một tay cầm khổng lồ. Mỗi lần bạn làm một điều gì đó đầy yêu thương hay tôn trọng đối với người phối ngẫu của mình, các thiên sứ giật mạnh tay cầm đó. Và rồi một của báu bí mật tuôn đổ xuống một cái chén bằng vàng khổng lồ và cha-ching! Vị thiên sứ trưởng reo lên, “Anh ấy lại thực hiện việc này lần nữa! Anh ấy bày tỏ tình yêu thương với người vợ có thái độ khinh khỉnh đó!”... “Cô ấy lại làm việc này lần nữa! Cô ấy bày tỏ sự tôn trọng đối với người chồng đáng khinh đó! Được rồi, hỡi tất cả các thiên sứ, hãy giật mạnh tay cầm lần nữa! Cha-ching!” và rồi của báu bí mật lại tuôn tràn.

Kính thưa quý thính giả,

Thú thật là, hình ảnh này nghe hơi kỳ lạ một chút, nhưng có thể là nó không sai lệch bao nhiêu. Những lời cầu nguyện của các thánh đồ được tập hợp lại trong “các chén bằng vàng” như sứ đồ Giăng miêu tả trong Khải huyền 5:8 “… bốn con sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương; đó là những lời cầu nguyện của các thánh.” Quả thật, Chúa đang ghi nhận những nỗ lực của chúng ta, bằng cách này hay cách khác. Trong thơ Ê-phê-sô 6:8, Phao-lô đã nói, “Mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm”. Hệ thống thiên thượng của Đức Chúa Trời đang hoạt động, và tất cả mọi việc đều được ghi chép lại. Các sách sẽ được mở ra và tất cả mọi người sẽ bị phán xét tùy công việc họ làm (xem Khải Huyền 20:12).

Phải chăng tôi đang gợi ý theo cách nào đó rằng chúng ta phải nỗ lực để có được sự cứu rỗi của mình? Hiển nhiên là không. Phao-lô nói rõ trong thơ Ê-phê-sô 2:-9, “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời". Nhưng hãy xem thêm trong thơ Ê-phê-sô 2:10 "Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." Như thế, chúng ta phải làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vì sao? Không phải để làm nguôi Chúa hay bằng cách nào đó đền trả “chỉ một chút xíu” cho sự cứu rỗi của chúng ta, song mục đích duy nhất của việc làm lành là để làm đẹp lòng Ngài. Và khi chúng ta làm Chúa đẹp lòng, Ngài ban thưởng cho chúng ta.

Trong 1 Cô-rinh-tô 3:11-15, Phao-lô phân biệt rõ ràng sự cứu rỗi với các phần thưởng. Mỗi tín đồ cần nên cẩn thận xây dựng trên nền tảng đích thực duy nhất, đó là Đức Chúa Giê-xu Christ. “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.”

Một số người trong chúng ta có thể bị cám dỗ để nói, “Tôi không quan tâm đến phần thưởng—Tôi chỉ muốn theo Chúa và tới thiên đàng.” Nhưng hãy suy nghĩ một chút. Nếu Đấng Christ phán rằng Ngài dự định ban thưởng cho bạn, thì bạn là ai mà lại tuyên bố rằng, “Tôi không quan tâm đến điều đó”? Có một sự khiêm nhường giả tạo nào đó trong việc nói, “Ồ, phần thưởng không quan trọng lắm.” Phần thưởng là quan trọng bởi vì Chúa Giê-xu cho thấy chúng là quan trọng. Tôi không tin việc tranh cãi với Con Đức Chúa Trời là điều khôn ngoan.

Vâng, phần thưởng đang chờ đợi. Không có điều gì chúng ta làm là uổng phí cả. Chúa đang chăm nhìn chúng ta với sự quan tâm sâu sắc. Một người chồng yêu thương vợ mình như Đấng Christ đã yêu thương hội thánh, và người vợ tôn kính chồng mình “như tôn kính Chúa,” sẽ được ban thưởng suốt cõi đời đời (quý thính già có thể xem trong thơ Ê-phê-sô 5:22-33).

NÓ LIÊN QUAN TỚI BẠN VÀ CHÚA GIÊ-XU CHRIST

Kính thưa quý thính giả,

Sau hơn một phần tư thế kỷ làm công việc tư vấn hôn nhân cho nhiều cặp vợ chồng và thực hiện các cuộc Hội Thảo về Yêu Thương và Tôn Trọng, tôi đã kết luận rằng chúng ta không có một “sự khủng hoảng trong hôn nhân” trong cộng đồng Cơ Đốc; nhưng chúng ta có một sự khủng hoảng của đức tin. Vấn đề là hết thảy chúng ta đều phải nắm vững một câu hỏi: “Tôi tin hay không tin những gì chính Chúa Giê-xu đã phán?” Toàn bộ vấn đề chính là bạn thật sự không thể thực hiện việc Yêu Thương và Tôn Trọng trừ khi bạn làm điều đó cho Chúa Giê-xu Christ. Và nếu bạn nghi ngờ sự thực hữu của Đấng Christ, nếu Ngài không thực sự là Chúa của đời sống bạn, điều đó sẽ không hiệu quả.

Nhiều cặp vợ chồng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề khi họ nói, “Chúa ôi, con thật sự tin; xin giúp đỡ trong sự không tin của con. Con muốn đi theo Ngài, và con muốn làm điều này như là làm cho Ngài.” Phúc Âm Mác 9:24b đã thuật lại lời khẳng định của một người cha khi ông kêu cầu Chúa rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!” Thơ Ê-phê-sô 6:7-8 cũng khuyên chúng ta: “Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm.”

Một người vợ khám phá ra điều này đã viết:

Tôi đã từng trở nên rất cố chấp và bị tổn thương nhiều bởi đàn ông. Giờ đây tôi đã học biết rằng sự trọn vẹn của tôi là ở trong Đấng Christ, sự hài lòng về bản thân mình cùng sự an ninh trong tâm hồn và nhận biết giá trị bản thân đều đến với tôi qua Đấng Christ. Mọi sự không phải là về tôi nữa, mà tất cả đều là về Chúa. Tôi nhận biết mình không có gì để khoe khoang hay chứng minh bản thân mình với bất cứ ai... Tôi làm nhẹ bớt gánh nặng trong lòng bằng cách khiêm nhường để Đức Thánh Linh hành động trong tôi và qua tôi.

Vâng, sẽ có những lúc mà bạn cảm thấy thất bại, nhưng sách Châm Ngôn 24:16 trong Thánh Kinh chép, “Người công bình dầu sa ngã bảy lần cũng trỗi dậy.” Không ai có thể yêu thương cách trọn vẹn và không ai có thể tôn trọng cách hoàn toàn. Tuy nhiên, khi chúng ta làm điều này như là làm cho Đấng Christ, chúng ta có thể sa ngã nhưng chúng ta cũng có thể trỗi dậy nữa. Sự khác biệt giữa các lứa đôi thành công với các cặp vợ chồng không thành công chính là những lứa đôi thành công cứ tiếp tục trỗi dậy và tiếp tục giải quyết các nan đề. Còn các cặp không thành công thì muốn mọi việc dễ dàng. Họ muốn có nó ngay bây giờ. Họ muốn các nhu cầu của mình được đáp ứng. Họ không muốn xung đột; họ chỉ muốn mọi sự “vui vẻ.” Phương cách này là ví dụ hoàn hảo về sự non nớt và thiếu trưởng thành.

Một người chồng trưởng thành sẽ thú nhận, “Anh đã “chuyện bé xé ra to” rồi. Là anh sai rồi. Anh lại còn tỏ ra thiếu yêu thương với em nữa. Anh có nhiều vấn đề mà bản thân anh sẽ phải giải quyết.” Một người vợ trưởng thành sẽ nói, “Anh biết không, em cứ luôn làm cho anh phải hổ thẹn và em đã không tôn trọng anh. Em cứ cho rằng mọi sự đều liên quan tới tình yêu thương. Thậm chí em chẳng còn nhớ hai chữ tôn trọng đơn giản ấy nữa.”

Kính thưa quý thính giả,

Phát Thanh Hy vọng xin tạm ngưng phần đọc sách hôm nay tại đây. Chúng tôi ước mong quý thính giả sẽ đón nghe phần kế tiếp của quyển sách Yêu Thương và Tôn Trọng để cùng nhau học hỏi và sánh bước trên hành trình tìm cách xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Kính chúc quý thính giả một cuối tuần thật nhiều niềm vui và bình an bên gia đình cùng bạn bè. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh lần tới.

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất, Phát Thanh Hy Vọng kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tết vào ngày 17/2/2018 tại đây. Chúng tôi sẽ phân phát CD Tết miễn phí cho quý vị tại các Hội chợ Tết khắp các tiểu bang tại Úc. Mong được gặp gỡ và có dịp tiếp chuyện với quý vị.

Tìm Kiếm
Sách Hay