Mục sư Ngô Minh Quang

Kính thưa quý vị & các bạn,

Có người cho rằng giấc mộng thường được hiểu là điềm báo trước hoặc lành hoặc dữ. Cũng có người cho rằng giấc mộng là sự diễn đạt huyền bí, không đầy đủ những cảm xúc, ý nghĩ, ước mơ của con người; hoặc những gì liên hệ đến quá khứ của ta, nhất là thời thơ ấu...Trong khi các nhà khoa học ngày nay vẫn chưa xác định được đầy đủ ý nghĩa của giấc mộng. Họ cho rằng giấc mộng là sự thể hiện những ước vọng bị kìm hãm về mặt tâm sinh lý; hoặc là một phương thức bảo tồn của con người giúp cơ thể ta lấy lại những gì đã mất lúc ban ngày. Một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu giấc ngủ là bác sĩ V.N. Kasakin qua nhiều năm quan sát và phân tích hơn 16 ngàn giấc mơ đã đưa ra hàng loạt kết luận rất hữu ích, có ý nghĩa to lớn trong tâm lý học cũng như sinh lý học. Vị bác sĩ nầy đã đưa ra rất nhiều trường hợp các căn bệnh thần kinh nguy hiểm đã được "dự báo trước" nhờ nằm mộng. Còn quý vị nghĩ gì về giấc mơ? Sau một giấc mơ dài, quý vị có bao giờ tỉnh dậy với nỗi hoang mang, lo lắng không biết mình gặp phải điềm lành hay điềm dữ chăng? Có bao giờ giấc mộng của quý vị đã trở thành sự thật hay không?

Trong giây phút tâm tình nầy tôi xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu giấc mộng hay giấc chiêm bao qua ánh sáng Thánh Kinh. Giấc mộng được Thánh Kinh ghi lại tất cả 109 lần. Hầu hết những giấc mộng đó đến từ sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho con người về những điều huyền nhiệm, những lời cảnh báo, điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ có vài chỗ trong Thánh Kinh cho biết giấc mộng đến từ sự lo lắng, hay mộng mị của con người. Chẳng hạn như trong sách Truyền Đạo chép “Hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao; còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại” (Truyền Đao5:3) Sách Tiên Tri Ê-sai cũng chép: “Như người đói chiêm bao thấy ăn, mà thức dậy, bụng vẫn trống; Như người khát chiêm bao thấy uống, mà thức dậy, nghe trong mình kiệt đi và khát khao...” (Ê-sai 29:8)

Thánh Kinh ký thuật lại giấc mộng của Pha-ra-ôn cách đây gần 3900 năm: Hoàng đế Pha-ra-ôn thấy mình đang đứng trên bờ sông Nile, từ dòng sông nầy có bảy con bò cái đi lên, hình dáng đẹp đẽ, da thịt béo tốt; chúng gặm cỏ trong đám sậy. Sau những con bò ấy, có bảy con bò cái khác từ dưới sông đi lên, hình dáng xấu xí, da thịt gầy còm, chúng đứng bên cạnh những con bò kia, trên bờ sông Nile. Bảy con bò cái hình dáng xấu xí, ốm o, gầy còm ăn thịt bảy con bò cái hình dáng đẹp đẽ, béo tốt. Bấy giờ Pha-ra-ôn tỉnh dậy, sau đó nhà vua ngủ lại, rồi nằm mơ lần thứ nhì. Nhà vua thấy bảy gié lúa rắn chắc đâm lên trên cùng một cây lúa. Rồi có bảy gié lúa lép xấu và nám cháy vì gió đông, mọc lên sau chúng. Bảy gié lúa lép nuốt chửng bảy gié lúa tốt và chắc. Pha-ra-ôn lại tỉnh dậy, thì thấy rằng đó là một giấc chiêm bao!

Sáng hôm sau, tâm trí nhà vua bối rối nên vua cho triệu tập tất cả các pháp sư và các nhà thông thái Ai-cập. Nhà vua thuật các giấc mộng mình cho họ nghe, nhưng không một ai giải nổi giấc mộng đó. Lúc ấy quan tửu chánh tâu rằng: “Hôm nay hạ thần nhớ lại lỗi lầm của mình. Khi bệ hạ nổi thạnh nộ với quần thần, bệ hạ đã cầm tù hạ thần và quan hỏa đầu trong nhà tù của quan Điện Tiền, chỉ huy trưởng ngự lâm quân. Một đêm kia mỗi người chúng thần đều nằm mộng; Giấc mộng mỗi người đều có một ý nghĩa riêng. Lúc đó có chàng thanh niên Do Thái ở chung nhà ngục với chúng thần; Chàng ta vốn là đầy tớ của Chỉ Huy Trưởng Ngự Lâm Quân. Chúng thần thuật giấc mộng mình cho người nghe, sau đó được người giải mộng cho chúng thần; mỗi người được một lời giải mộng khác nhau. Mọi việc diễn ra đúng như lời chàng ta đã giải thích: Hạ thần được phục chức còn quan kia bị treo cổ.”

Sau khi nghe lời trình tấu của quan tửu chánh, nhà vua cho vời Giô-sép vào, chàng lập tức được đem ra khỏi ngục, cạo râu, thay quần áo đến chầu vua. Nhà vua bảo Giô-sép rằng: “Trẫm có một giấc mộng mà chẳng ai giải nghĩa được, nghe nói khanh có tài giải mộng.” Giô-sép tâu: “Không phải hạ thần biết được điều đó, mà là Đức Chúa Trời, Đấng sẽ cho bệ hạ câu giải đáp thỏa đáng” Hai giấc mộng của bệ hạ đều có cùng một ý nghĩa. Đức Chúa Trời tỏ cho bệ hạ biết những việc Ngài sắp thực hiện: Bảy con bò cái tốt là bảy năm, bảy gié lúa tốt cũng là bảy năm: Đó chỉ về cùng một ý nghĩa mà thôi. Bảy con bò cái ốm nhom và xấu xí đi lên sau chúng là bảy năm, và bảy gié lúa còi và nám cháy vì gió đông cũng là bảy năm đói kém. Như hạ thần đã tâu, Đức Chúa Trời cho bệ hạ biết những việc Ngài sắp làm. Sắp tới là bảy năm rất sung túc trong toàn cõi Ai-cập. Tiếp sau những năm đó là bảy năm đói. Trong xứ Ai-cập người ta sẽ quên đi tất cả sự sung túc, và nạn đói sẽ làm cho đất nước nầy kiệt quệ. Giấc mộng của bệ hạ được lặp lại hai lần, nghĩa là Đức Chúa Trời đã quyết định, Ngài sẽ mau thực hiện.

Lời giải mộng cùng kế hoạch của Giô-sép được cả nhà vua và tất cả quần thần hài lòng. Nhà vua bàn với triều thần rằng: “Ta tìm đâu thấy một người có thần của Đức Chúa Trời ngự như người này?” rồi vua nói cùng Giô-sép rằng: “Vì Đức Chúa Trời đã tỏ cho khanh biết tất cả những điều này nên không có ai khôn ngoan bằng khanh cả. Khanh sẽ lãnh đạo cung điện trẫm và toàn thể dân tộc ta phải phục tùng khanh. Trẫm lớn hơn khanh chỉ vì trẫm ngự trên chiếc ngai vàng này mà thôi.”

Tại sao nhà vua lại chấp nhận lời bàn mộng của Giô-sép mà khước từ lời giải thích của các pháp sư và các nhà thông thái Ai Cập? Một giáo sư dạy luật của người Do Thái là Rabbi Yehuda Schnall, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ về bối cảnh lịch sử Ai Cập thời Giô-sép đã giải thích rằng: Sở dĩ nhà vua chấp nhận lời bàn của Giô-sép thay vì lời bàn của các pháp sư và những nhà thông thái của triều đình vì những người đó cho rằng: “Bảy con bò cái tốt, bảy gié lúa tốt là bảy nàng công chúa của nhà vua rồi đây sẽ phải chết và bị chôn.” Nhà vua không đồng ý với lời giải thích nầy vì theo ý nhà vua, ngụ ý của giấc mộng không liên can gì cá nhân vua, mà liên hệ đến cả nước Ai Cập vì nhà vua là người chịu trách nhiệm trước toàn dân, trước sự an nguy của đất nước. Hơn nữa, các pháp sư và những nhà thông thái nầy chỉ giải thích giấc mộng của vua một cách vu vơ mà không tìm được kế hoạch giải quyết. Trong khi Giô-sép chẳng những giải thích tường tận ý nghĩa của hai giấc mộng mà còn nói rõ chương trình và kế hoạch mà vua phải khẩn cấp thi hành, vì Đức Chúa Trời đã quyết định, Ngài sẽ không thay đổi, nếu không thì đất nước của vua sẽ phải lâm vào cảnh diệt vong.

Thưa quý vị và các bạn,

Giấc mộng của hoàng đế Ai Cập nầy có liên hệ gì đến mỗi chúng ta không? Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, Đấng tạo ra loài người chúng ta, là bức thư từ Trời, không dành riêng cho dân tộc nào, mà dành cho tất cả mọi người sống trên trần thế nầy. Lời Chúa ở đây nhắc nhở mỗi chúng ta rằng sẽ có thời kỳ hưng thịnh và thời kỳ khốn khó. Thánh Kinh chép: “Gặp thời thịnh vượng, hãy vui hưởng; Gặp thời sa cơ thất thế, hãy suy nghiệm" (Truyền Đạo 7:14a) Thánh Kinh cũng khẳng định rằng: “Người khôn ngoan hiểu biết thời thế và định được tình hình. Thật vậy, mọi biến cố đều có thời kỳ và duyên cớ. Tuy nhiên, loài người gặp phải nhiều bối rối ưu phiền” (Truyền Đạo 8:5b-6). Nhà Truyền Đạo nhận thấy rằng: “Trên đời nầy không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc, Người mạnh sức cũng thắng trận, Người khôn ngoan luôn no đủ, Người thông sáng luôn giàu sang, Người trí thức cũng được biệt đãi Vì thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người" (Truyền Đạo 9:11)

Giấc mộng của Pha-ra-ôn là một bài học cho chúng ta. Giấc mộng đó đã trở thành hiện thực, dân Ai Cập đã trải qua 7 năm trúng mùa, tiếp theo là 7 năm đói. Sau khi nghe Giô-sép giải thích và trình kế hoạch thực hiện, nhà vua đã lẹ làng cử chàng làm thủ tướng để đặt kế hoạch, thu mua, dữ trữ. Nhờ vậy toàn dân đã được ấm no dù cả nước bị thất mùa 7 năm sau đó. Giấc mộng nầy cũng nhắc nhở mỗi chúng ta, khi còn sức khỏe, còn cơ hội, thì chúng ta mau tìm đến Đấng Tạo Hóa và hết lòng tôn thờ Ngài. Khi còn dịp tiện, xin quý vị mau mở lòng mình ra tiếp nhận Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Jêsus. Đừng trì hoãn, hay hẹn nay hứa mai. Lời Chúa hôm nay kêu gọi quý vị rằng: Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Thánh Kinh cảnh báo cùng loài người chúng ta rằng: Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình, người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng CHÚA vì Ngài thương xót ngươi, hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha thứ dồi dào. (Ê sai 55:6-7) Chúa hứa với chúng ta rằng “Ta đã nhận lời con trong thời thuận tiện, Ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thời thuận tiện, kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2)

Chúa Jêsus đã vì yêu loài người chúng ta mà Ngài đã giáng thế làm người, vì muốn cho chúng ta sự sống hạnh phúc trong đời nầy và sống vĩnh phúc trong cõi đời đời mà Ngài phải chịu chết trên cây thập tự. Vì muốn cho chúng ta sống an vui và trở thành nguồn phước cho người khác, Ngài đã ban cho ta quyển Thánh Kinh là kim chỉ nam hướng dẫn cho đời sống chúng ta. Hiện nay Chúa Jêsus đang chờ đợi quý vị. Rất mong quý vị và các bạn mời Chúa vào đời sống mình ngay giờ nầy.