Tiến sĩ David D. Ireland

Kính thưa quý thính giả,

Tuần trước chúng ta đã biết rằng có nhiều loại sức mạnh tồn tại trên thế giới này, kể cả sức mạnh của điện, cơ và chất lỏng. Xã hội cũng sử dụng nhiều dạng sức mạnh khác nhau như sức mạnh vật chất, chế tài kinh tế, cách ly và cả những hệ thống tín ngưỡng nhằm nỗ lực điều khiển và ảnh hưởng hành động của người khác. Bên cạnh những loại sức mạnh từ bên ngoài này, bạn cũng sẽ tìm thấy một sức mạnh nội tâm từ hy vọng mà tự điển Webster đã định nghĩa là khả năng “trông đợi hay nhìn về phía trước với lòng khao khát và tự tin”.

Hy vọng là tầm nhìn cho tương lai;
Hy vọng là lời hứa;
Hy vọng tạo nên một quyết tâm nội tâm và
Hy vọng có liên quan đến những hành động cuối cùng.

Hy vọng rõ ràng là điều quan trọng cho mọi khía cạnh trong cuộc sống từ gia đình, công việc, học vấn và xã hội.

Hy vọng không phải là trạng thái tâm trí tích cực. Xét theo ý nghĩa thực thụ của hy vọng, thì trạng thái tâm trí tích cực này là điều dối trá. Về cơ bản, hy vọng không bao giờ mang tính hủy diệt hay dẫn đến tình trạng ám ảnh. Ở đây không có ý nói rằng chúng ta không nên có thái độ tích cực hay chúng ta nên có một quan điểm tiêu cực về cuộc sống. Nói đơn giản, hy vọng không đồng nghĩa với một tâm trí tích cực bởi đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Hy vọng không phải là chủ nghĩa lạc quan thụ động. Lối nghĩ tích cực không đưa ra một sức mạnh thực thụ nào đem lại sự thay đổi. Tuy nhiên, ý nghĩa thực thụ của hy vọng rất dễ hiểu, chính xác và ích lợi. Hy vọng có một vị trí lớn lao trong xã hội và trong đời sống bạn hơn là lối nghĩ tích cực hay lạc quan thụ động.

Thưa quý thính giả,

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp:

Ý Nghĩa Thật Của Hy Vọng

Ý nghĩa thật của hy vọng chính là ý nghĩa theo ý Chúa đặt để. Niềm hy vọng của Đức Chúa Trời, như đã được tuyên bố xuyên suốt Kinh thánh không giống như những dạng hy vọng nào khác. Theo Kinh thánh, niềm hy vọng giúp người hy vọng hiệp một với Đức Chúa Trời. Phao-lô đã viết: “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!” (Rô-ma 15:13). Đức Chúa Trời không chỉ ban cho hy vọng mà chính Ngài còn được gọi là Chúa của hy vọng. Everett Harrison, một học giả người Hy lạp cho biết cụm từ Chúa của hy vọng có nghĩa là “Đức Chúa Trời đem lại niềm hy vọng và đặt để niềm hy vọng đó trong con cái của Ngài. Con dân Chúa có thể tin cậy nơi Ngài là đấng làm thành những điều chưa được thực hiện dành cho họ”.

Định nghĩa của Đức Chúa Trời về hy vọng có liên quan đến bản thể của Ngài. Ngài nối kết với con người và quyền năng của Ngài luôn sẵn có thông qua sự liên kết này của hy vọng. Hy vọng hình thành sự kết nối giữa Đức Chúa Trời với người biết hy vọng. Sự kết nối này đem Đức Chúa Trời vào quỹ đạo của cảm xúc, thuộc thể, trí tuệ và tâm linh. Hy vọng có thể giải phóng sức mạnh cho người tín đồ đang đối diện với nhiều tình huống dường như không thể giải quyết được. Niềm hy vọng trong Kinh thánh nói về việc nắm giữ tương lai và những lời hứa đời đời. Mặc dù những lời hứa này dường như thật xa xôi đối với chúng ta nhưng cách đây hai ngàn năm, Đấng Christ đã làm thành những lời hứa đó. Sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài làm thành từng lời trong vô số các lời hứa đó.

Câu chuyện tình yêu vĩ đại của lời hứa đơn giản là thế này: Đức Chúa Trời phán: “Hãy trao cho ta tội lỗi của con và ta sẽ ban cho con niềm hy vọng của sự vinh hiển, ấy chính là Con ta”. Đây không phải là một cuộc “trao đổi” công bằng nhưng đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn. Chúng ta trao tội lỗi của mình để nhận lấy một nơi trên thiên đàng qua tình yêu cứu chuộc của Đấng Christ.

Trong Đấng Christ, khi biết hy vọng, chúng ta có mối liên kết với Chúa và quyền năng của Ngài. Mối liên kết hy vọng này ràng buộc Đức Chúa Trời với những hành động trong hiện tại và tương lai của con dân Ngài để tương lai của chúng ta được trọn vẹn. Bốn định nghĩa về hy vọng mà chúng ta đã đề cập ở trên cũng đưa ra nền tảng giúp chúng ta nhận biết sức mạnh của hy vọng:

(1) Hy vọng là khải tượng cho tương lai;
(2) Hy vọng là lời hứa;
(3) Hy vọng tạo nên một quyết tâm nội tâm và
(4) Hy vọng có liên quan đến những hành động cuối cùng.

1. Hy Vọng Là Khải Tượng Cho Tương Lai

Từ ngữ khải tượng có nghĩa là tình trạng tương lai mang tính thực tế, đáng tin và lôi cuốn. Khi có hy vọng, bạn cũng có khải tượng cho tương lai. Những người biết hy vọng thành thật tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Phao-lô đã viết: “Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục” (Rô-ma 8: 24-25). Một ý nghĩa của hy vọng là có tầm nhìn cho tương lai tin rằng một điều nào đó sẽ thành hiện thực trong tương lai. Định nghĩa này của hy vọng không chỉ được tìm thấy trong phần ký thuật của Kinh Thánh. Những nhà khoa học về phân tích hành vi, những người nghiên cứu về hành động và phản ứng của con người đã định nghĩa hy vọng là “cảm giác đạt tới một điều nào đó vốn đem lại sự khích lệ và động lực”.

Áp-ra-ham có một khải tượng cho tương lai. Qua sức mạnh của niềm hy vọng, ông đã có thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tương lai tỏ cho ông thấy ông sẽ là cha của nhiều dân tộc (xem Rô-ma 4:18). Mặc dù cuộc đời của Áp-ra-ham gặp nhiều thử thách, kể cả việc tranh chiến với sự nghi ngờ, vô tín và là cha của một đứa trẻ ngoài hôn thú, hy vọng đã giúp ông nhận ra rằng cuộc sống của ông sẽ vẫn tiếp tục với những ước mơ cho tương lai. Khi hy vọng được nhìn như một khải tượng, những ý tưởng sẽ bắt đầu xuất hiện để khởi đầu cho tương lai, phát huy hết những kỹ năng, tài năng và nguồn lực cần thiết để đạt được khải tượng đó trong tương lai.

Những người có một khải tượng đầy thuyết phục sẽ không từ bỏ cuộc sống. Hy vọng thắp sáng qua khải tượng của họ, cho biết rằng tâm hồn của họ vẫn bình ổn. Nếu một nhà tâm lý khám cho một bệnh nhân vừa trải qua một bi kịch và vẫn nhận thấy bệnh nhân đó có một quan niệm bình ổn về mặt tâm lý, vị bác sĩ sẽ phải kết luận rằng người này vẫn bình ổn về mặt cảm xúc. Trường hợp này xảy ra khi có sự hiện hữu của khải tượng - tâm hồn được bình ổn khi có sự hiện diện của hy vọng.

2. Hy Vọng Là Lời Hứa

Hy vọng đem đến cho tâm hồn một quan niệm rằng: “Những lời hứa của Đức Chúa Trời đang chờ đợi tôi. Cuộc sống chưa phải là chấm dứt và mọi việc rồi sẽ ổn thỏa!” Lời hứa là những chương trình và mục đích mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mỗi người chúng ta. Hãy tưởng tượng một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của dân tộc Y-sơ-ra-ên. Tiên tri Giê-rê-mi đã gởi một lá thư cho những trưởng lão còn sống sót giữa vòng những người bị lưu đày tại Ba-by-lôn sau khi Y-sơ-ra-ên bị thất bại trước kẻ thù đáng sợ này. Những người bị lưu đày bị tổn thương nặng nề về mặt tình cảm. Họ đang là nô lệ cho dân Ba-by-lôn và không thấy một dấu hiệu nào họ sẽ được giải thoát. Lá thư của Giê-rê-mi chứa đựng những lời tiên tri - một thông điệp từ Đức Chúa Trời rằng: “Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình” (Giê-rê-mi 29:11). Bạn có thể hình dung được những người Do thái hẳn đã cảm nhận thế nào khi biết rằng Đức Chúa Trời đã không chối bỏ họ không? Lá thư đã khẳng định với họ rằng Ngài vẫn có những lời hứa dành cho họ qua sự hy vọng. Khi đời sống bạn dường như đổ vỡ và tương lai dường như mờ tối, đó chính là lúc để bạn đọc lại Kinh Thánh để khám phá lại những lời hứa của Chúa.

Một trong những tác phẩm Cơ đốc kinh điển là Pilgrim Progress (Hành trình vĩnh cửu). Câu chuyện ngụ ngôn này của John Bunyan, có một số nhân vật mà chúng ta có thể tự so sánh với bản thân bởi những nỗi sợ hãi, thử thách của họ cũng như họ đã vấp ngã như thế nào trước các giải pháp, là những điều ngăn trở họ tìm kiếm thành trên thiên đàng, một ẩn dụ về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cuộc đối thoại giữa hai nhân vật, Christian và Hopeful đã giúp giải thích cách hy vọng có thể được định nghĩa như một lời hứa:

Trước khi ngày mới bắt đầu, Christian tốt bụng khá bất ngờ thốt lên những lời lẽ thống thiết: “Ôi, mình quả là một kẻ khờ khạo làm sao khi vẫn nằm trong ngục tối hôi hám khi lẽ ra mình đã có thể được tự do. Mình có chiếc chìa khóa nằm trong lồng ngực gọi là Lời hứa và mình tin chắc chiếc chìa khóa đó sẽ mở được bất kỳ ổ khóa nào của Lâu đài Nghi ngờ”. Hopeful lên tiếng: “Đó là một tin tốt lành đấy. Nào anh bạn, hãy lấy chiếc chìa khóa ra khỏi lồng ngực và thử xem nào.” Và rồi những chiếc cửa ngục bật mở.

Chiếc chìa khóa gọi là Lời hứa đã mở được những cửa ngục cho Christian và Hopeful. Chiếc chìa khóa đó cũng sẽ mở được cánh cửa ngục vô vọng và tuyệt vọng mà bạn đang đối diện.

Đức Chúa Trời không bỏ rơi chúng ta khi chúng ta cảm thấy vỡ mộng bởi những giây phút đau khổ trong cuộc sống. Lời hứa của Ngài như ánh sáng hy vọng kêu gọi chúng ta hãy đứng dậy khỏi những tình huống đau khổ. Đức Chúa Trời đã lập một giao ước đời đời rằng Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Ê-sai 43:1 cho biết chính Chúa là Đấng tạo dựng nên chúng ta, là Đấng nắn nên chúng ta; Ngài giải cứu chúng ta và Ngài gọi chúng ta bằng chính tên riêng của mình. Lời tiên tri của Chúa dành cho bạn chính là: “Con thuộc về ta”. Thỉnh thoảng khi gặp những lúc khó khăn, chúng ta thường dễ có suy nghĩ rốt cuộc thì cuộc đời mình chẳng là gì cả. Mình không thấy điều gì sáng sủa hơn ở chân trời cả. Hãy nhớ rằng Chúa đã phán: “Con là của ta và con thuộc về ta”.

Vào mỗi mùa bóng, đội Texas Longhorns luôn đấu với đội Oklahoma Sooners tại thành phố Dallas. Hàng ngàn người hâm mộ của mỗi đội tràn về thành phố này để chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai đối thủ đáng gờm này. Đôi khi xung đột xảy ra bên ngoài sân cỏ. Một năm nọ, cuộc ẩu đả diễn ra ở khán đài và một số người bị bắt về nhà tù cũng như bị buộc phải trả tiền bảo lãnh là $250 mỗi người. Một người hâm mộ không có tiền bảo lãnh. Tất cả những gì người này có là bằng lái xe và thẻ tín dụng Neiman Marcus. Anh trình giấy tờ này cho quan tòa nhưng vị quan tòa đã trả lời: “Anh không thể dùng giấy tờ này để trả tiền bảo lãnh. Anh phải ngồi tù trong những ngày cuối tuần”. Người này đã gọi điện cho cửa hàng Neiman Marcus và trình bày câu chuyện của mình. Yêu cầu được chuyển tới những cấp lãnh đạo của công ty. Cuối cùng, vị phó chủ tịch hội đồng quản trị cho biết: “Người này là một khách hàng của chúng tôi nên chúng tôi sẽ giúp đỡ anh ấy”. Họ trả tiền bảo lãnh cho người này và tính vào tài khoản của anh.

Lòng trung tín của Chúa đối với bạn thậm chí còn lớn lao hơn cả lòng trung thành của công ty bán lẻ này với khách hàng của mình. Ở đây, tôi không có ý nói rằng câu chuyện là hình ảnh so sánh thích hợp với đời sống thuộc linh của bạn, nhưng câu chuyện đã minh họa được điểm chính mà tôi muốn nói đến. Bạn thuộc về Đức Chúa Trời. Vậy nên, khi mọi việc xảy ra ngoài tầm bạn kiểm soát, hãy luôn nhớ rằng Chúa không quay lưng lại với bạn hay lấy lại những lời Ngài đã hứa. Tất cả những lời hứa đó đều có trong sự hy vọng. Hy vọng được định nghĩa là lời hứa.

Thưa quý vị,

Phát Thanh Hy Vọng xin tạm chấm dứt phần đọc sách tại nơi đây. Chúng tôi ước mong nhận được sự góp ý của thính giả khắp nói về những kinh nghiệm của quý vị trong việc tìm kiếm hạnh phúc. Kính chúc quý thính giả một cuối tuần thoải mái, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau.

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất, Phát Thanh Hy Vọng kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tết vào ngày 17/2/2018 tại đây. Chúng tôi sẽ phân phát CD Tết miễn phí cho quý vị tại các Hội chợ Tết khắp các tiểu bang tại Úc. Mong được gặp gỡ và có dịp tiếp chuyện với quý vị.

Tìm Kiếm