Tùng Tri

Kính thưa quý thính giả,

Mùa kỷ niệm Giáng Sinh đang trở về với chúng ta một lần nữa. Giáng Sinh là một sự kiện lịch sử, đã thực sự xảy ra cách đây hơn 2000 năm, khi Thiên Chúa Ngôi Hai tình nguyện rời thiên đàng, giáng xuống trần gian, nhập thể làm người, hạ sinh trong một hài nhi mang tên Giê-xu.

Sự kiện Con Một của Thiên Chúa giáng trần, để trở nên một con người bằng xương bằng thịt, để trở nên một con người giống như bạn và tôi, là một sự huyền nhiệm lớn lao nhất, mà không một triết gia nào, không có nhà thông thái nào có thể thấu triệt trọn vẹn được.

Mùa Giáng Sinh đến rồi lại đi, rồi lại về một lần nữa, thế nhưng không một mùa Giáng Sinh nào trở nên thông lệ và quen thuộc cả; vì càng suy gẫm về sự kiện Giáng Sinh, chúng ta chỉ càng thấy lạ lùng và kinh ngạc trước tình yêu quá bao la của Đấng Tạo Hóa đang dành cho bạn và tôi.

Thưa quý thính giả,

Từ những ngày phôi thai trong dòng lịch sử nhân loại, Kinh Thánh đã loan báo Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh, bước vào đời và hiện diện giữa vòng nhân loại, để bày tỏ cho con người lạc mất biết thế nào là Thượng Đế trọn vẹn công bình và trọn vẹn yêu thương.

Từ những đêm đen tuyệt vọng, khi loài người đang ngập chìm trong tội lỗi, với bao tiếng thét hãi hùng “Thượng Đế, Ngài Ở Đâu?”, nhiều sứ giả và tiên tri đã được sai đến, để loan tin về sự chào đời của Chúa Cứu Thế, sẽ giáng trần, sẽ gánh chịu bao đau thương cho nhân thế, và rồi để chịu chết thay, đền nợ tội cho muôn người, hầu cho những ai mở lòng, tin nhận sự chết thế đó, sẽ không bị đoán phạt nữa, nhưng được tha tội, được làm hòa với Đấng Tối Cao và hưởng được sự sống đời đời.

Từ hàng ngàn năm trước, từ chương, từng lời trong quyển Kinh Thánh, là bức thư tình của Đấng Tạo Hóa gởi đến loài người, đã vẽ lên từng chi tiết thật rõ ràng, thật chính xác, về nơi chốn, về thời gian, về con người và về sứ mạng cứu chuộc của Đấng sẽ đến.

Và cách đây đúng 2010 năm, tất cả những lời tiên tri này đã trở nên hiện thực, đúng với từng chi tiết đã được loan báo.

Cách đây 2010 năm, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vào đời, mở đầu một kỷ nguyên ân sủng của Thượng Đế đến với con người, mang lại cho bạn và tôi niềm hy vọng được thoát khỏi vòng xích xiềng của tội lỗi, được tha thứ, được thoát khỏi bản án phạt đời đời, được giải hòa, được xóa đi bao mặc cảm và ngăn cách, và cuối cùng được trở lại với Đấng tạo dựng ra mình.

Thánh sử ký thuật lại sự kiện Giáng Sinh, bắt đầu khi Thượng Đế sai thiên sứ báo tin cho Ma-ri là một trinh nữ, như sau:

“Thượng Đế sai thiên sứ Gáp-ri-ên vào thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, đến thăm Ma-ri là một trinh nữ đã hứa hôn với Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít.

Thiên sứ nói: “Chào cô, người được ân của Chúa! Chúa ở với cô!”

Ma-ri bối rối, tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì.

Thiên sứ giải thích: “Đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô. Cô sắp có thai, sinh con trai, và đặt tên là Giê-xu. Con trai đó rất cao quý, sẽ được xưng là Con Thượng Đế. Thượng Đế sẽ ban cho Ngài ngôi vua của Đa-vít. Ngài sẽ cai trị dân Y-sơ-ra-ên mãi mãi; nước Ngài tồn tại đời đời.”

Ma-ri ngạc nhiên: “Tôi còn là con gái, làm sao có con được?”

Thiên sứ đáp: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Thượng Đế sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Thượng Đế. Như trường hợp Ê-li-sa-bét dì của cô là người đã già, quá tuổi sinh nở, mà cũng có thai được sáu tháng rồi. Vì chẳng có việc gì Thượng Đế không làm được.”

Ma-ri thưa: “Tôi là tôi tớ Chúa, sẵn sàng vâng theo ý muốn Chúa. Xin Chúa thực hiện mọi điều ông nói!” Sau đó thiên sứ lìa Ma-ri. (Lu-ca 1:26-38)

Quý thính giả thân mến,

Lời tiên tri thật lạ lùng từ bảy trăm năm trước đó: “Này, một trinh nữ sẽ chịu thai, sinh một con trai” đã trở nên sự thật, khi thiên sứ báo tin cho trinh nữ Ma-ri và lời loan báo này cũng khiến cho nàng vô cùng bối rối.

Làm sao một thiếu nữ Ma-ri trinh nguyên, chỉ mới hứa hôn với chàng Giô-sép cùng làng, chưa về làm vợ ngày nào cả, mà lại có thể mang thai và sanh con trai được?

Nhìn lại dòng lịch sử, Thượng Đế đã tạo nên A-đam đầu tiên, không có cha mẹ. Ngài cũng tạo nên Ê-va do lấy ra một phần xương thịt của A-đam. Kể từ đó, dòng giống loài người được tiếp nối qua sự phối hiệp của cha mẹ mà sinh ra con cái. Thượng Đế cũng từng làm phép lạ, như giúp bà Sa-ra vốn hiếm muộn, nhưng vẫn sinh con được khi tuổi bà đã tới 86.

Nhưng được sinh ra từ một nữ đồng trinh là một phép lạ duy nhất, chỉ xảy ra một lần và do bởi quyền năng thiên thượng, như thiên sứ có trả lời cho Ma-ri rằng: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Thượng Đế sẽ bao phủ cô”

Tại sao Chúa Cứu Thế phải được sanh ra từ một trinh nữ nguyên vẹn, được mang thai do quyền năng thiên thượng?”

Vì hài nhi Giê-xu tuy sinh ra là một hài nhi, nhưng lại khác với tất cả những em bé sơ sinh khác vì hài nhi Giê-xu không phải là kết quả tác hiệp tự nhiên của cha mẹ, như bao hài nhi khác.

Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu tuy do một người nữ sinh ra, tuy trong thân thể của hài nhi, cũng yếu đuối, cũng cần được chăm sóc, cũng cần được cho bú, cần được cho ăn, cần được cho mặc như bao hài nhi khác, nhưng hài nhi Giê-xu chính là hiện thân của Thượng Đế Ngôi Hai, trong thân xác của một con người.

Chúa Cứu Thế Giê-xu tuy sinh ra như một em bé, nhưng đây là Thượng Đế Ngôi Hai giáng trần, với gốc tích từ cõi vô tận đời đời, như Kinh Thánh có tuyên bố: “Ban đầu có Chúa Cứu Thế, Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thủy vì Ngài là Thượng Đế Ngôi Hai” (Giăng 1:2)

Trong khi mọi người sinh ra là giới hạn, tạm thời và bất toàn, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng từ trời nhập thế, là vô hạn, là vĩnh viễn và trọn vẹn.

Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là hiện thân của Thượng Đế Ngôi Hai trong thân xác con người, cho nên mặc dù là con người, nhưng Ngài là toàn hảo, khi xét trước mọi tiêu chuẩn tuyệt đối thánh khiết của Đấng Tối Cao.

Nhưng vì Chúa Cứu Thế Giê-xu sinh ra như một hài nhi, hiện hữu trong thể xác của một con người, nên Ngài cũng nếm biết sự đau đớn, buồn bực và có thể chết như mọi người, vì nếu là thần linh thuần túy thì không thể chết được.

Do Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng là một con người như bao người khác, nhưng Ngài là con người duy nhất vô tội và hoàn hảo, nên chỉ duy Ngài có thể đại diện cho mọi người, để chết thay cho cả nhân loại, có thể trở nên một của lễ chuộc tội trọn vẹn, không tì không vít, làm thỏa mãn mọi yêu cầu công chính của Thượng Đế.

Và đó chính là sứ mạng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã tự nguyện từ bỏ vinh quang thiên đàng, giáng trần làm người, sống một đời vô tội, để rồi chịu chết thay, làm của lễ chuộc tội hoàn hảo cho mọi người, trong đó có bạn và tôi, như Kinh Thánh có chép:

“Ngài vốn có bản thể làm một giống như Thượng đế. Tuy nhiên, Chúa Cứu Thế không cố vị tham quyền là quyền hành tối linh thiêng bình đẳng với Tạo Hóa. Tình nguyện bỏ tất cả, mang thân thể con người. Hình hài người khiêm ti, chịu thân phận nô tỳ. Đi con đường vâng phục, chịu chết cách cực nhục. Trên thập tự giá hi sinh" (Phi-líp 2:6-8)

Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự vô hạn đang ngự giữa sự giới hạn.

Ngài là Đấng Toàn Hảo ở giữa một dòng nhân loại bất toàn.

Ngài là Đấng Tạo Hóa ở giữa dòng thọ tạo.

Để cảm thông, để nâng đỡ, để ban niềm hy vọng.

Để chia sẻ nỗi đớn đau và nhận lấy hình phạt tội thế cho mọi người, trong đó có bạn và tôi.

Để san bằng mọi ngăn cách.

Để đem bạn và tôi trở về với Đấng tạo dựng ra mình.

Ngài chính là Ê-ma-nu-ên hay chính là “Thượng Đế ở cùng chúng ta”.

Chúa Giáng Sinh Trong Tôi

Kính thưa quý thính giả,

Sau khi Ma-ri đã chịu thai do quyền năng Thánh Linh, Giô-sép là vị hôn phu của nàng, lúc ấy chưa hề hay biết nguyên nhân, cho nên anh đã vô cùng kinh ngạc và buồn giận, khi chứng kiến người vợ chưa cưới của mình mang thai.

Lẽ ra nàng vẫn phải là trinh nữ mới đúng chứ? Chưa cưới nhau về, mà đã mang thai, làm sao tránh mọi lời đàm tếu chê bai của thiên hạ?

Thánh sử Ma-thi-ơ 1:20-25 có ký thuật về nỗi lòng của Giô-sép như sau:

“Giô-sép, vị hôn phu của Ma-ri là người ngay thẳng, quyết định kín đáo từ hôn, vì không nỡ để cô bị sỉ nhục công khai.

Đang suy tính việc ấy, Giô-sép bỗng thấy một thiên sứ đến báo mộng: “Giô-sép, con cháu Đa-vít! Đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ! Vì cô ấy chịu thai do Thánh Linh. Ma-ri sẽ sinh con trai; hãy đặt tên là Giê-xu vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi xiềng xích tội lỗi.”

Giô-sép tỉnh dậy, liền theo lời thiên sứ dặn, cưới vợ về nhà, nhưng vợ chồng không ăn ở với nhau cho đến khi Ma-ri sinh con, đặt tên là Giê-xu”

Quý thính giả thân mến,

Thượng Đế đã chuẩn bị hai con người là Ma-ri và Giô-sép để bắt đầu thực thi chương trình cứu rỗi loài người đến mức hoàn hảo.

Ma-ri, một trinh nữ đơn giản, trong trắng, kính sợ Thượng Đế, cũng như đầy can đảm để mang trọng trách sinh nở, sẵn sàng vâng lời mà chăm sóc và nuôi nấng hài nhi Giê-xu, chính là Thượng Đế hiện thân trong thân xác con người.

Giô-sép, một người có nghĩa, chịu hy sinh quyền lợi riêng tư của mình, để nhường chỗ cho chương trình cứu rỗi loài người của Thượng Đế. Dưới sự bảo bọc của Giô-sép, Ma-ri và hài nhi Giê-xu được che chở an toàn, cho đến khi hài nhi Giê-xu lớn lên và trưởng thành để thực thi chương trình cứu chuộc nhân loại.

Thánh sử Lu-ca 2:1-7 có ký thuật tiếp về sự chào đời của hài nhi Giê-xu như sau:

“Vào thời ấy, Hoàng Đế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số khắp đế quốc La Mã. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện, khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc Sy-ri. Mọi người đều phải về quê quán đăng ký.

Vì Giô-sép thuộc giòng họ nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, thuộc vùng Ga-li-lê xuống Giu-đê, đến Bết-lê-hem, thành của Đa-vít, để đăng ký cho mình và cho Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai.

Trong khi ở đó thì Ma-ri chuyển bụng sinh nở. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ”

Kính thưa quý thính giả,

Hoàng đế La-mã Âu-gút-tơ ra lệnh kiểm tra khắp đế quốc, hầu để đẩy mạnh thêm tầm kiểm soát và gia tăng việc thâu thuế trong các thuộc địa. Lệnh kiểm tra đòi hỏi mọi người sống xa quê, phải trở về cố hương của mình để đăng tên vào sổ bộ.

Lúc ấy, Giô-sép và Ma-ri đang sinh sống tại Na-xa-rét, nhưng vì quê hương của Giô-sép là làng Bết-lê-hêm, cho nên mặc dù Ma-ri đã sắp đến ngày sinh nở, nhưng cả hai phải dìu dắt nhau về làng xưa. Tại đây, Ma-ri chuyển bụng và hạ sinh hài nhi Giê-xu, ngay tại tiểu thôn Bết-lê-hêm, đúng như lời tiên tri bốn trăm năm trước đó rằng:

“Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi thật nhỏ trong các chi tộc của Giu-đa,
Nhưng từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một người,
Người ấy sẽ thay Ta cai trị dân Y-sơ-ra-ên,
Gốc tích người từ thuở trước, từ những ngày xa xưa”
(Mi-chê 5:2)

Làng Bết-lê-hêm là nơi xuất xứ của vua Đa-vít, là vị vua mà tuyển dân Do-thái yêu mến và kính trọng nhất.

Cũng tại tiểu thôn Bết-lê-hêm này, cách đây 2010 năm, Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn Chúa của nhân loại đã giáng trần, để giải thoát con người ra khỏi xích xiềng của tội lỗi.

Tên Bết-lê-hêm có nghĩa là “lò làm bánh” và chính Cứu Chúa Giê-xu so sánh mình là “bánh từ trời”, như Ngài có nói: “Chính Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, người nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời” (Giăng 6:51)

Thế nhưng tại sao Con Trời lại phải giáng sinh trong một chuồng súc vật hôi hám và bẩn thỉu, bị quán trọ từ chối vì không còn chỗ?

Tại sao hài nhi Giê-xu, là hiện thân của Đấng tạo dựng nên vũ trụ bao la vô tận, lại không có một nơi chốn nào thích hợp để được sinh ra?

Sau khi lệnh kiểm tra dân số được ban ra, tiểu thôn Bết-lê-hêm vốn hiu quạnh, nay đầy ắp những viên chức La-mã đến để thực thi công vụ, cùng bao nhiêu người tha hương nay lũ lượt kéo về để ghi tên vào sổ bộ, khiến cho các nhà trọ đầy nghẹt người.

Tuy vậy, sự kiện nhà trọ đầy người và vợ chồng Ma-ri Giô-sép bị chối từ, không phải là một sự tình cờ, nhưng nằm trong chương trình toàn hảo của Thượng Đế, bởi vì ngay từ giây phút đầu đời cho đến khi bị treo thật đau đớn trên cây thập tự, Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn bị loài người hất hủi, để rồi qua đó, tình yêu của Ngài dành cho con người tỏa sáng là một tình yêu trọn vẹn và vô điều kiện.

Ngay từ giây phút đầu đời, Chúa Cứu Thế Giê-xu là kẻ không nhà, như Ngài từng tâm sự: “Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu!” (Lu-ca 9:58)

Mặc dầu là người không nhà trên thế gian này, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để chuẩn bị nhà ở phước hạnh đời đời trên trời cho những ai ăn năn và tin nhận vào sự chết thế của Ngài, như Ngài có tuyên bố: “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, Ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con; nếu Ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, Ta cũng sẽ trở lại đón các con về với Ta, để Ta ở đâu các con cũng ở đó” (Giăng 14:2-3)

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chọn hạ sinh trong chuồng súc vật hôi hám, bẩn thỉu vì Ngài muốn đến thật thấp, thật gần với tất cả những người cùng khổ nhất trong xã hội.

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chọn điều thấp nhất để rồi ban cho bạn và tôi điều cao quý nhất.

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nhận bao đau đớn lẽ ra bạn và tôi phải chịu, để ban cho chúng ta sự chữa lành.

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải lãnh bản án chết do tội lỗi của bạn và tôi gây nên, để ban cho chúng ta sự tha tội và nước thiên đàng vĩnh phúc.

Ngài là hiện thân của Thượng Đế tràn đầy tình thương và ân điển, như sứ đồ Phao-lô có diễn tả: “Anh em biết ân phúc vô hạn của Chúa Cứu Thế chúng ta, Ngài vốn giàu, nhưng vì hy sinh cứu vớt anh em mà trở nên nghèo, và do sự nghèo khổ của Ngài, anh em được giàu có.” (2 Cô-rinh-tô 8:9)

Quý thính giả thân mến,

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng sinh cách đây 2010 năm, để tìm kiếm loài người lạc mất, để cứu vớt con người ra khỏi món nợ tội.

Ước mong, trong mùa Giáng Sinh năm nay, bạn mở lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào trong đời sống của mình, để Đấng đã đến và đang hiện diện giữa loài người, sẽ giáng sinh và sống ngay trong tâm hồn bạn, như Kinh Thánh có hứa: “Ai tin và xưng nhận Chúa Cứu Thế là Con Thượng Đế đều được Thượng Đế ngự trong lòng, và được ở trong Thượng Đế” (1 Giăng 4:15)

Cứu Chúa Giê-xu ơi, chúng con đang mong chờ Ngài,
Mời Ngài vui lòng vào chính nơi tâm hồn khao khát.
Cứu Chúa Giê-xu ơi, mến thương con muôn muôn đời,
Và dắt đưa đường con đến khi bước vào thiên cung…

Previous

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất, Phát Thanh Hy Vọng kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tết vào ngày 17/2/2018 tại đây. Chúng tôi sẽ phân phát CD Tết miễn phí cho quý vị tại các Hội chợ Tết khắp các tiểu bang tại Úc. Mong được gặp gỡ và có dịp tiếp chuyện với quý vị.

Tìm Kiếm