Tiến Sĩ Gary Chapman

(Mời bạn bắt đầu cuốn sách Sự Giận Dữ tại đây)

Kính thưa quý thính giả,

Tuần qua chúng ta đã bắt đầu chương thứ tám của quyển sách “Sự Giận Dữ - Xử Lý Một Cảm Xúc Mạnh Mẽ Bằng Một Cách Thức Lành Mạnh" của Tiến Sĩ Gary Chapman. Chương tám với chương đề Còn về Sự Tha Thứ thì sao? đã bắt đầu bằng câu chuyện của Amanda, một học sinh năm thứ hai của trường trung học, đã làm việc cả mùa hè để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi tuyển vào đội Cheerleaders của nhà trường. Amanda hài lòng về cách mình trình bày trong cuộc thi, và thấy thất vọng khi không được trúng tuyển. Tuy nhiên, điều làm cho Amanda vô cùng tức giận, không phải vì cô thất bại trong cuộc sát hạch, mà là vì người bạn mà cô hằng tin cậy, đã nói dối với huấn luyện viên thể thao là Amanda đang sử dụng ma túy.

Bất cứ ai trong chúng ta, giống như Amanda, cảm thấy bị người mình tin cậy đối xử sai quấy, cần phải phản ứng ra sao? Sự tha thứ bắt đầu tại đâu? Kính mời quý thính giả cùng chúng tôi tìm ra câu giải đáp trong phần đọc sách sau đây.

Tuần trước chúng ta đã nói đến cách Đức Chúa Trời tha thứ và cho thấy rằng chúng ta không bao giờ bị phân cách khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, song tội lỗi thực sự phân cách chúng ta khỏi mối giao thông với Ngài. Đức Chúa Trời mong ước có mối giao thông với các tạo vật của Ngài. Đó là tất cả mọi điều thập tự giá của Đấng Christ hướng đến. Đức Chúa Trời ban sự tha thứ của Ngài và quà tặng sự sống đời đời.

Để kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời, con người phải đáp ứng lại tiếng gọi của Thánh Linh Đức Chúa Trời với sự ăn năn và đức tin nơi Đấng Christ. Từ ăn năn có nghĩa đen là “xoay trở lại.” Muốn nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải xoay khỏi tội lỗi mình, nhìn nhận rằng Đấng Christ đã trả án phạt cuối cùng thay cho tội lỗi của chúng ta, và chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời và quà tặng sự sống đời đời - tất cả mọi điều này bởi sự thúc giục và hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Giây phút chúng ta thực hiện điều này, chúng ta trải nghiệm vòng tay ấm áp của Cha thiên thượng dành cho mình. Sự xa cách không còn nữa. Nói theo cách của Giăng, chúng ta hiện đang bước đi trong sự sáng, đang có mối thông công với Đức Chúa Trời: “Và huyết của Đức Chúa Jesus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7).

Kính thưa quý thính giả,

Trước khi tiến xa hơn, chúng ta hãy làm sáng tỏ ý nghĩa của từ tha thứ. Những ý tưởng then chốt trong ngôn ngữ của Thánh Kinh là che đậy, cất đi, thứ lỗi, và nhân từ khoan dung đối với. Phổ biến nhất trong những ý tưởng này là ý tưởng cất đi tội lỗi của một người. Ví dụ, tác giả Thi Thiên nói, “Như phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm của chúng tôi xa cách chúng tôi bấy nhiêu” (Thi Thiên 103:12). Theo cách đó, sự tha thứ của Đức Chúa Trời là giải cứu người đó khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời-khỏi án phạt mà kẻ có tội phải gánh chịu.

Hôm nay, chúng ta sẽ nói đến SỰ GIẢI HÒA VÀ SỰ ĂN NĂN.

Sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta dùng như một khuôn mẫu về cách chúng ta sẽ phải tha thứ cho người khác. Thánh Kinh chép rằng chúng ta sẽ phải tha thứ cho nhau, “y như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Trong khuôn mẫu thiên thượng này, có hai yếu tố cần thiết - sự xưng tội và sự ăn năn về phía người có tội và sự tha thứ về phía người bị đối xử sai trái. Trong Thánh Kinh, hai yếu tố này không bao giờ được tách rời ra.

Ví dụ, lời kêu gọi của Đức Chúa Trời cho Y-sơ-ra-ên là “‘Hỡi Y-sơ-ra-ên bội nghịch, hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình: Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; ngươi đã chạy khắp mọi ngã nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh’… Đức Giê-hô-va phán: ‘Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở về; vì ta là chồng ngươi.’” (Giê-rê-mi 3:12-14). Không bao giờ Đức Chúa Trời đồng ý giải hòa trong khi Y-sơ-ra-ên tiếp tục bước đi trong tội lỗi. Không thể có sự giải hòa nếu không có sự ăn năn.

Trong Tân Ước, Chúa Jesus bày tỏ cùng lẽ thật này khi Ngài phán, “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang!” (Ma-thi-ơ 23:37-38). Đức Chúa Trời không thể nào làm hòa lại với những kẻ không sẵn lòng trở lại cùng Ngài.

Kính thưa quý thính giả,

Không có chứng cớ trong Thánh Kinh cho thấy rằng Đức Chúa Trời từng tha thứ cho bất cứ ai không ăn năn tội lỗi và quay trở lại với Ngài bằng đức tin. Một số sẽ phản đối bằng cách nêu câu hỏi sau: Còn về lời cầu nguyện của Chúa Jesus trên thập tự giá, được ghi chép trong Lu-ca 23:24, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” thì sao? Phải chăng lời cầu xin đó không được Cha thiên thượng đáp lại? Câu trả lời của tôi là “Đúng thế, nhưng không phải ngay tức khắc.” Họ không chỉ không được tha thứ ngay, mà họ còn tiếp tục trong hành động hèn nhát của việc đóng đinh Con Đức Chúa Trời.

Việc họ không được tha thứ ngay tức khắc thật rõ rệt qua bài giảng của Phi-e-rơ được ký thuật trong Công vụ 2, là điều xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Phi-e-rơ đã nói với nhiều người trong số những kẻ chịu trách nhiệm về sự đóng đinh Đấng Christ khi ông nói, “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó… các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại… Phi-e-rơ lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng” (Công vụ 2:22-24, 40).

Rõ ràng là ông đang giảng cho một số người đã thực sự tham gia vào sự đóng đinh Đấng Christ. Hơn ba ngàn người đã đáp ứng với lẽ thật và nhìn nhận Đấng Christ là Cứu Chúa (câu 41). Phần còn lại của sách Công vụ ký thuật vô số người khác đã đáp ứng lại Đấng Christ. Và trong Công vụ 6:7 chúng ta đọc thấy “số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.” Nhìn bên ngoài, chính là sau Lễ Ngũ Tuần mà nhiều người trong số những kẻ đóng đinh Chúa Jesus đã trở lại nhìn nhận Ngài là Đấng Mê-si-a và kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của Chúa Jesus trên thập tự, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì,” là một dấu chỉ về sự vui lòng và mong ước sâu xa của Ngài là họ trải nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Cha. Chính sự vui lòng để tha thứ này mà chúng ta phải tranh đua. Nhưng những người mà Ngài đã cầu thay cho đã không kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Cha cho đến khi họ ăn năn và đặt đức tin mình nơi Đấng Christ là Đấng Mê-si-a.

VIỆC QUỞ TRÁCH VÀ XÂY DỰNG LẠI LÒNG TIN

Chúng ta hãy trở lại với Amanda, người đã cảm thấy bị bạn mình phản bội. Cô cần phải làm gì đây?

Chúng ta hãy nhìn vào kiểu mẫu do Chúa Jesus đưa ra trong Lu-ca 17. “Nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: ‘Tôi ăn năn,’ thì hãy tha tội cho họ” (câu 3-4). Hãy để ý sự tiến triển của các sự kiện. Trước tiên, có một tội đã bị vi phạm-anh em, chị em, hay bạn hữu của bạn đối xử với bạn không đúng. Ngay lập tức bạn trải nghiệm cơn giận công chính đúng đắn. Phản ứng đầu tiên của bạn thật rõ ràng: Bạn sẽ phải quở trách người đã phạm tội nghịch cùng bạn. Như đã được chú thích trước đây, từ quở trách [ai đó] có nghĩa là ‘đặt một gánh nặng trên’ [người đó], ‘đem một vấn đề vào sự chú ý của’ [người đó]. Tóm lại, bạn đối chất với người kia về tội lỗi người ấy đã phạm. Khi nào thì chúng ta cần phải gặp người kia để đối chất với họ về những vi phạm họ đã thực hiện? Chúng ta phải có thái độ như thế nào khi đối chất với người phạm lỗi để họ nhận biết sai lầm của mình? Sau khi đã đối chất rồi, thì những bước kế tiếp sẽ là gì để phục hòa lại mối quan hệ đã bị gẫy đổ? Làm thế nào để bạn có thể mở lòng ra để tha thứ cho người đã làm điều sai trật trên bạn và gây thương tổn cho bạn? Đó là những câu hỏi mà quý thính giả sẽ tìm ra câu giải đáp trong tuần sau.

Kính thưa quý thính giả,

Phát Thanh Hy vọng xin tạm ngưng phần đọc sách hôm nay tại đây. Chúng tôi hy vọng quý thính giả sẽ tiếp tục đón nghe chương trình Phát Thanh Hy Vọng vào lần tới để cùng chúng tôi khám phá niềm vui của sự tha thứ, nguồn năng lực đem chúng ta đến niềm vui và tin yêu trong cuộc sống, dù trong nghịch cảnh. Phát Thanh Hy Vọng xin kính chúc quý thính giả một tuần thật nhiều niềm vui và bình an bên gia đình cùng bạn bè. Mong được tái ngộ cùng quý thính giả vào tuần sau.

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất, Phát Thanh Hy Vọng kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tết vào ngày 17/2/2018 tại đây. Chúng tôi sẽ phân phát CD Tết miễn phí cho quý vị tại các Hội chợ Tết khắp các tiểu bang tại Úc. Mong được gặp gỡ và có dịp tiếp chuyện với quý vị.

Tìm Kiếm