How To Really Love Your ChildQuyển sách này cần thiết cho mỗi chúng ta. Nó không mang tính chỉ trích nhưng hướng dẫn chúng ta trở thành những bậc cha mẹ có cái nhìn, nếp sống khác biệt và tích cực. Nó giúp chúng ta biết thông cảm với con cái chứ không trở nên những người dễ dãi.

Chẳng có ai từng được học để làm cha mẹ. Chúng ta thường chỉ biết nuôi dạy con mình theo những tiêu chuẩn của những người xung quanh. Ngay cả những bậc cha mẹ thành công cũng chủ yếu chỉ dựa vào sự may mắn. Nhưng mục đích của quyển sách này là giúp chúng ta gặt hái được thành công một cách có nhận thức.

Tiến sĩ Ross Campbell đã đưa ra một số nguyên tắc thiết yếu và trình bày những điều đó thật rõ ràng để chúng ta có thể hiểu được. Nhà tâm thần học này đã bày tỏ chính con người của mình thông qua khả năng thấu hiểu, những giá trị tinh thần sâu sắc và sự nhạy cảm tuyệt vời của cá nhân ông dành cho cha mẹ và con cái. Ông đã không ngần ngại chia sẻ chính kinh nghiệm của bản thân và của gia đình mình để minh họa cho những gì ông cần phải nói.

Đây là một quyển sách bạn sẽ muốn được đọc và đọc mãi. Nó chứa đựng những thông tin hết sức thực tế và hữu ích! Rồi bạn sẽ thấy rõ điều đó.

Ben Haden
Phát Ngôn Viên, Những Cuộc Đời Được Thay Đổi
Chattanooga, Tennessee

Tìm Kiếm